Strefa Studenta

Ogłoszenia i komunikaty

Studia I i II stopień

Organizacja toku studiów

Dziekanat

 • Opiekunowie roczników

  Rolnictwo stacjonarne I stopnia

  I rok – dr inż. Magdalena Wijata – magdalena_wijata@sggw.edu.pl

  II rok – dr inż. Aneta Perzanowska – aneta_perzanowska@sggw.edu.pl

  III rok – dr inż. Adriana Derejko – adriana_derejko@sggw.edu.pl

  IV rok – dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz – barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.edu.pl

   

  Rolnictwo stacjonarne II stopnia

  I rok – dr inż. Beata Michalska-Klimczak – beata_michalska_klimczak@sggw.edu.pl

   

  Rolnictwo niestacjonarne I stopnia

  I rok – dr inż. Beata Michalska-Klimczak – beata_michalska_klimczak@sggw.edu.pl

  II rok – dr inż. Anna Wysmułek – anna_wysmulek@sggw.edu.pl

  III rok – dr hab. Marcin Studnicki – marcin_studnicki@sggw.edu.pl

  IV rok – dr Wojciech Kurek – wojciech_kurek@sggw.edu.pl

   

  Rolnictwo niestacjonarne II stopnia

  II rok – dr inż. Anna Wysmułek – anna_wysmulek@sggw.edu.pl

   

  Inżynieria ekologiczna I stopnia

  I rok – dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska – dorota_sienkiewicz_paderewska@sggw.edu.pl

  II rok – dr inż. Anna Chodkiewicz – anna_chodkiewicz@sggw.edu.pl

  III rok – dr inż. Aleksandra Orzeszko-Rywka – aleksandra_orzeszko_rywka@sggw.edu.pl

   

  Inżynieria ekologiczna II stopnia

  I rok dr Artur Pędziwiatr – artur_pedziwiatr@sggw.edu.pl

   

  Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia

  I rok – dr inż. Krzysztof Pągowski – krzysztof_pagowski@sggw.edu.pl

  II rok – dr inż. Katarzyna Kucińska – katarzyna_kucinska@sggw.edu.pl

  III rok – dr inż. Aleksandra Orzeszko-Rywka – aleksandra_orzeszko_rywka@sggw.edu.pl