Studia na Wydziale

Ogłoszenia i komunikaty

Studia I i II stopień

Organizacja toku studiów

Dziekanat

 • Opiekunowie roczników

  Rolnictwo stacjonarne I stopnia

  • I rok – dr inż. Aneta Perzanowska – aneta_perzanowska@sggw.edu.pl
  • II rok – dr inż. Adriana Derejko – adriana_derejko@sggw.edu.pl
  • III rok – dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz – barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.edu.pl
  • IV rok – dr Anna Rajfura – anna_rajfura@sggw.edu.pl

   

  Rolnictwo stacjonarne II stopnia

  • I rok – dr inż. Leszek Sieczko

   

  Rolnictwo niestacjonarne I stopnia

  • I rok – dr inż. Anna Wysmułek – anna_wysmulek@sggw.edu.pl
  • II rok – dr hab. Marcin Studnicki marcin_studnicki@sggw.edu.pl
  • III rok – dr Wojciech Kurek wojciech_kurek@sggw.edu.pl
  • IV rok – dr hab. Marcin Studnicki marcin_studnicki@sggw.edu.pl

   

  Rolnictwo niestacjonarne II stopnia

  • I rok – dr inż. Anna Wysmułek – anna_wysmulek@sggw.edu.pl

   

  Inżynieria ekologiczna I stopnia

  • I rok – dr inż. Anna Chodkiewicz – anna_chodkiewicz@sggw.edu.pl
  • II rok – dr inż. Aleksandra Orzeszko-Rywka – aleksandra_orzeszko_rywka@sggw.edu.pl
  • III rok – dr Beata Michalska-Klimczak –beata_michalska_klimczak@sggw.edu.pl

   

  Inżynieria ekologiczna II stopnia

  • I rok dr Artur Pędziwiatr artur_pedziwiatr@sggw.edu.pl

   

  Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia

  • I rok – dr inż. Katarzyna Kucińska – katarzyna_kucinska@sggw.edu.pl
  • II rok – dr inż. Aleksandra Orzeszko-Rywka – aleksandra_orzeszko_rywka@sggw.edu.pl
  • III rok – dr Beata Michalska-Klimczak –beata_michalska_klimczak@sggw.edu.pl