Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnictwo.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych.

Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, jak uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne.

Aktualności

Warunki rekrutacji

Galeria

Kontakt