O wydziale

Władze

Dziekan
Prodziekani
 • Koordynatorzy do spraw związanych z bieżącą działalnością Wydziału Rolnictwa i Ekologii

  • Dr hab. Magdalena Szymańska - koordynator do spraw jakości kształcenia
  •  - koordynator do spraw praktyk studenckich 
  • Dr Agnieszka Ciesielska - koordynator do spraw współpracy ze szkołami średnimi 
  • Dr Krystyna Oracz - koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i wymiany studentów z zagranicą 
  • Dr hab. Arkadiusz Artyszak - koordynator do spraw promocji Wydziału i współpracy z gospodarką 
  •  – koordynator do spraw studentów niepełnosprawnych 
  • Dr Anna Wysmułek - koordynator do spraw organizacji Dni SGGW 
  • Dr hab. Dariusz Gozdowski - koordynator do spraw monitorowania losów absolwentów
  • Dr Kinga Noras - koordynator do spraw strony internetowej Wydziału 
Dziekanat

Rada Programowa

 • Rada Programowa dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

  Rada Programowa przy Wydziale  Rolnictwa i Biologii dla dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na kadencję 2020 – 2024 

  Osoby wchodzące w skład Rady na mocy Statutu SGGW w Warszawie § 42 uts. 5: 

  Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr Magdalena Muchorowska – nauki biologiczne 

  Dr inż. Leszek Sieczko – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr hab. Łukasz Uzarowicz – rolnictwo i ogrodnictwo 

   

  Osoby powołane przez Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii: 

  Prof. dr hab. Jan Rozbicki – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr hab. Wojciech Stępień, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz– rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr hab. Dariusz Gozdowski – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr hab. Magdalena Szymańska – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr hab. Tomasz Sosulski – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr Sławomir Janakowski – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr Wojciech Kwasowski – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr Katarzyna Kucińska – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr Agnieszka Ciesielska – rolnictwo i ogrodnictwo 

  Dr Kinga Noras– rolnictwo i ogrodnictwo 

  Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska  –  technologia żywności i żywienia 

  Dr hab. Edyta Hewelke – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

  Mgr Tadeusz Szymańczak – przedstawiciel otoczenia z gospodarką – Rzecznik Prasowy  Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych 

  Gryn Marcin - student IV rok studiów I stopnia, kierunek rolnictwo 

  Łuniewski Łukasz – student I rok studiów II stopnia, kierunek rolnictwo 

  Opała Patrycja - studentka IV rok I stopnia, kierunek inżynieria ekologiczna 

  Panek Emil – student I rok II stopnia, kierunek inżynieria ekologiczna/ 

  Pietrowska Katarzyna - student III rok I stopnia, kierunek rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności