O wydziale

Władze

Dziekan
Prodziekani
 • Koordynatorzy do spraw związanych z bieżącą działalnością Wydziału Rolnictwa i Ekologii

  • Dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW – koordynator do spraw jakości kształcenia
  • Prof. dr hab. Józef Chojnicki – koordynator do spraw równego traktowania
  • Dr inż. Anna Wysmułek – opiekun praktyk studenckich
  • Dr hab. Jakub Paderewski – koordynator do spraw współpracy ze szkołami średnimi
  • Dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW – koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i wymiany studentów z zagranicą
  • Dr hab. Arkadiusz Artyszak – koordynator do spraw promocji Wydziału i współpracy z gospodarką
  • Mgr inż. Beata Borek – koordynator do spraw studentów niepełnosprawnych i bhp
  • Dr inż. Aneta Perzanowska – koordynator do spraw organizacji Dni SGGW
  • Dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW – koordynator do spraw monitorowania losów absolwentów
  • Dr inż. Kinga Noras – koordynator do spraw strony internetowej Wydziału
  • Dr Anna Rajfura – koordynator ds. ograniczania rozprzestrzeniania SARS-Cov-2
  • Prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński– koordynator ds. rozwoju Wydziału
  • Dr inż. Katarzyna Kucińska – koordynator ds. studiów anglojęzycznych
 • Zespoły Robocze Wydziału Rolnictwa i Ekologii

  ds. dydaktyki dla kierunku Inżynieria Ekologiczna

   1. Dr hab. Tomasz Sosulski, prof. SGGW – przewodniczący
   2. Dr inż. Leszek Sieczko
   3. Dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW
   4. Dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW
   5. Dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW
   6. Dr hab. Ewelina Hewelke
   7. Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska
   8. Dr inż. Mirosław Sobczak
   9. Inż. Patrycja Opała

  ds. dydaktyki dla kierunku Rolnictwo

   1. dr hab. Jan Rozbicki – przewodniczący
   2. Dr inż. Leszek Sieczko
   3. Dr inż. Agnieszka Ciesielska
   4. dr hab. Wojciech Stępień
   5. Dr inż. Wojciech Kwasowski
   6. Dr Anna Rajfura
   7. Mgr inż. Tadeusz Szymańczak
   8. inż. Marcin Gryn

   ds. dydaktyki dla kierunku Rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności

   1. Dr inż. Leszek Sieczko – przewodniczący
   2. Dr inż. Katarzyna Kucińska
   3. Dr Beata Michalska-Klimczak
   4. Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska
   5. dr hab. Ewa Rembiałkowska
   6. Dr inż. Krzysztof Pągowski
   7. Dr inż. Jan Golba
   8. Marta Zielińska
   9. Mgr inż. Bogumiła Szymańska

   ds. jakości kształcenia

   1. Dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW – przewodnicząca
   2. Dr hab. Tomasz Sosulski, prof. SGGW
   3. Dr hab. Ewa Szara
   4. Dr inż. Kinga Noras
   5. Dr inż. Wojciech Kwasowski
   6. Dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW
   7. Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz
   8. Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska
   9. Dr inż. Grażyna Mastalerczuk
   10. Mgr inż. Tadeusz Szymańczak
   11. Marta Zabielska
   12. Inż. Patrycja Opała
   13. Marta Zielińska

   ds. hospitacji

   1. Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz – przewodnicząca
   2. dr hab. Józef Chojnicki
   3. dr hab. Beata Rutkowska
   4. dr hab. Wojciech Stępień
   5. Dr hab. Marcin Studnicki
   6. Dr hab. Jakub Paderewski
   7. Dr inż. Grażyna Mastalerczuk

  ds. monitorowania losów absolwentów oraz współpracy z gospodarką i pracodawcami

   1. Dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW – przewodniczący
   2. Dr hab. Arkadiusz Artyszak
   3. Dr inż. Anna Wysmułek
   4. Dr Artur Pędziwiatr
   5. Mgr inż. Tadeusz Szymańczak

   ds. współpracy międzynarodowej i wymiany studentów z zagranicą

   1. dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW – przewodniczący
   2. dr Beata Michalska-Klimczak
   3. dr inż. Katarzyna Kucińska
   4. dr Anna Chodkiewicz

  ds. strategii i rozwoju Wydziału

   1. dr hab. Jan Rozbicki – przewodniczący
   2. Dr hab. Tomasz Sosulski, prof. SGGW
   3. Dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW
   4. Dr inż. Wojciech Kwasowski
   5. Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW
 • Zespół Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Rolnictwa i Ekologii

  1. Mirosław Michalczuk – Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
  2. Marek Różniak – Agro-Land
  3. Marek Cieśliński – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  4. Tadeusz Szymańczak – Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
  5. Danuta Pilarska – Gospodarstwo ekologiczne
  6. Krzysztof Nykiel – Prezes Zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego
  7. Katarzyna Jochym – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie
  8. Marek Amrozy – Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  9. Patryk Stasiak – Polska Grupa Biogazowa S.A.
  10. Łukasz Czech – Agrowe
  11. Jan Golba – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  12. Jan Gryn – Gospodarstwo Rolne w woj. lubelskim
  13. Witold Ferens – Gospodarstwo Rolne w woj. lubelskim
  14. Bogusław Rzeźnicki – Sharda Cropchem Limited
  15. Jarosław Opic – BASF Polska Sp. z o.o.
  16. Irena Tyl – “ART-IST” Irena Szymczykiewicz-Tyl
  17. Jan Tabiński – P.P.H. „Tast” Jan Tabiński
  18. Dorota Metera – IFOAM
Dziekanat

Rada Programowa

 • Rada Programowa dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

  Rada Programowa Wydziału Rolnictwa i Ekologii (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo) na lata 2021-2024

  Osoby wchodzące w skład Rady na mocy Statutu SGGW w Warszawie § 42 ust. 5:

  • Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo – przewodnicząca
  • Dr inż. Leszek Sieczko – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Agnieszka Ciesielska – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr hab. Stanisław Samborski, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo

   

  Osoby powołane przez Dziekana Wydziału Rolnictwa i Ekologii:

  • Prof. dr hab. Jan Rozbicki – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Prof. dr hab. Wojciech Stępień – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz– rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr hab. Tomasz Sosulski, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Sławomir Janakowski – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Wojciech Kwasowski – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Katarzyna Kucińska – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Kinga Noras– rolnictwo i ogrodnictwo
  • Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska – technologia żywności i żywienia
  • Dr hab. Edyta Hewelke – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • Mgr inż. Tadeusz Szymańczak – przedstawiciel otoczenia z gospodarką – Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
  • Inż. Marcin Gryn – student II rok studiów II stopnia, kierunek rolnictwo
  • Marta Zabielska – studentka IV rok studiów I stopnia, kierunek rolnictwo
  • Inż. Patrycja Opała – studentka II rok II stopnia, kierunek inżynieria ekologiczna
  • Zuzanna Jaszczuk – studentka III rok I stopnia, kierunek inżynieria ekologiczna
  • Marta Zielińska – studentka III rok I stopnia, kierunek ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności