O wydziale

Wydział Rolnictwa i Ekologii

 

Wydział Rolnictwa i Ekologii (dawniej Wydział Rolnictwa i Biologii)  jest najstarszym wydziałem SGGW, utworzonym w 1906 roku.

 

Mamy ponad stuletnią historię kształcenia na kierunku Rolnictwo, ponad 15 lat prowadzony były studia na kierunku Biologia, a kilka lat temu uruchomiliśmy pierwszy w Polsce interdyscyplinarny kierunek Inżynieria ekologiczna oraz Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności (prowadzone również w języku angielskim).

 

Kształcenie na naszych kierunkach odbywa się w nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach.

Władze

Dziekan
Prodziekan
 • Koordynatorzy do spraw związanych z bieżącą działalnością Wydziału Rolnictwa i Ekologii

  • Dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW – koordynator do spraw jakości kształcenia
  • Prof. dr hab. Józef Chojnicki – koordynator do spraw równego traktowania
  • Dr inż. Anna Wysmułek – opiekun praktyk studenckich
  • Dr inż. Marek Kondras – koordynator do spraw współpracy ze szkołami średnimi
  • Dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW – koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i wymiany studentów z zagranicą
  • Dr hab. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW – koordynator do spraw współpracy z gospodarką
  • Dr Marcin Ollik – koordynator do spraw promocji Wydziału
  • Mgr inż. Beata Borek – koordynator do spraw studentów niepełnosprawnych i bhp
  • Dr dr Adriana Derejko – koordynator do spraw organizacji Dni SGGW
  • Dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW – koordynator do spraw monitorowania losów absolwentów
  • Dr inż. Kinga Noras – koordynator do spraw strony internetowej Wydziału
  • Dr Anna Rajfura – koordynator ds. ograniczania rozprzestrzeniania SARS-Cov-2
  • Prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński– koordynator ds. rozwoju Wydziału
  • Dr inż. Katarzyna Kucińska – koordynator ds. studiów anglojęzycznych
 • Zespoły Robocze Wydziału Rolnictwa i Ekologii

  ds. dydaktyki dla kierunku Inżynieria Ekologiczna

   1. Dr hab. Tomasz Sosulski, prof. SGGW – przewodniczący
   2. Dr inż. Agnieszka Ciesielska
   3. Dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW
   4. Dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW
   5. Dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW
   6. Dr hab. Edyta Hewelke
   7. Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska
   8. Dr inż. Mirosław Sobczak
   9. Karolina Salikier

  ds. dydaktyki dla kierunku Rolnictwo

   1. Prof. dr hab. Jan Rozbicki – przewodniczący
   2. Dr inż. Leszek Sieczko
   3. Dr inż. Agnieszka Ciesielska
   4. Prof. dr hab. Wojciech Stępień
   5. Dr inż. Wojciech Kwasowski
   6. Dr Anna Rajfura
   7. Mgr inż. Tadeusz Szymańczak
   8. Joanna Miszczak

   ds. dydaktyki dla kierunku Rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności

   1. Dr inż. Leszek Sieczko – przewodniczący
   2. Dr inż. Agnieszka Ciesielska
   3. Dr inż. Katarzyna Kucińska
   4. Dr Beata Michalska-Klimczak
   5. Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska
   6. Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska
   7. Dr inż. Krzysztof Pągowski
   8. Dr inż. Jan Golba
   9. Barbara Garwolińska
   10. Mgr inż. Bogumiła Szymańska

   ds. jakości kształcenia

   1. Dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW – przewodnicząca
   2. Dr hab. Tomasz Sosulski, prof. SGGW
   3. Dr hab. Ewa Szara
   4. Dr inż. Kinga Noras
   5. Dr inż. Wojciech Kwasowski
   6. Dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW
   7. Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz
   8. Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska
   9. Dr inż. Grażyna Mastalerczuk
   10. Mgr inż. Tadeusz Szymańczak
   11. Renata Drogosz
   12. Barbara Garwolińska
   13. Karolina Socha
    1.  

   ds. hospitacji

   1. Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz – przewodnicząca
   2. Prof. dr hab. Józef Chojnicki
   3. Prof. dr hab. Beata Rutkowska
   4. Prof. dr hab. Wojciech Stępień
   5. Dr hab. Marcin Studnicki
   6. Dr hab. Jakub Paderewski
   7. Dr inż. Grażyna Mastalerczuk

  ds. monitorowania losów absolwentów oraz współpracy z gospodarką i pracodawcami

   1. Dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW – przewodniczący
   2. Dr hab. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW
   3. Dr inż. Anna Wysmułek
   4. Dr inż. Lidia Oktaba
   5. Dr Artur Pędziwiatr
   6. Mgr inż. Tadeusz Szymańczak

   ds. współpracy międzynarodowej i wymiany studentów z zagranicą

   1. Dr hab. Jerzy Jonczak, prof. SGGW – przewodniczący
   2. Dr Beata Michalska-Klimczak
   3. Dr inż. Katarzyna Kucińska
   4. Dr Anna Chodkiewicz
   5. Dr inż. Lidia Oktaba

  ds. strategii i rozwoju Wydziału

   1. Prof. dr hab. Jan Rozbicki – przewodniczący
   2. Dr hab. Tomasz Sosulski, prof. SGGW
   3. Dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW
   4. Dr inż. Wojciech Kwasowski
   5. Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW
 • Zespół Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Rolnictwa i Ekologii

  1. Mirosław Michalczuk – Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  2. Marek Różniak – Agro-Land
  3. Marek Cieśliński – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  4. Tadeusz Szymańczak – Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
  5. Danuta Pilarska – Gospodarstwo ekologiczne
  6. Krzysztof Nykiel – Prezes Zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego
  7. Katarzyna Jochym – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie
  8. Marek Amrozy – Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  9. Patryk Stasiak – Polska Grupa Biogazowa S.A.
  10. Łukasz Czech – AgroWe APP Sp. z o.o.
  11. Jan Golba – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  12. Jan Gryn – Gospodarstwo Rolne w woj. lubelskim
  13. Witold Ferens – Gospodarstwo Rolne w woj. lubelskim
  14. Bogusław Rzeźnicki – Sharda Cropchem Limited
  15. Jarosław Opic – BASF Polska Sp. z o.o.
  16. Irena Tyl – “ART-IST” Irena Szymkiewicz-Tyl
  17. Jan Tabiński – P.P.H. „Tast” Jan Tabiński
  18. Dorota Metera – IFOAM
  19. Sławomir Piotrowski Dyrektor Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  20. Waldemar Modzelewski Prezes firmy AGRIMET
  21. Grzegorz Brodziak  Prezes Zarządu Goodvalley Agro S.A
Dziekanat

Rada Programowa

 • Rada Programowa dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

  Rada Programowa Wydziału Rolnictwa i Ekologii (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo) na lata 2021-2025

  Skład od września 2023

  Osoby wchodzące w skład Rady na mocy Statutu SGGW w Warszawie § 42 ust. 5:

  • Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo – przewodnicząca
  • Dr inż. Agnieszka Ciesielska – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr hab. Stanisław Samborski, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo

   

  Osoby powołane przez Dziekana Wydziału Rolnictwa i Ekologii:

  • Prof. dr hab. Jan Rozbicki – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Prof. dr hab. Wojciech Stępień – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz– rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr hab. Tomasz Sosulski, prof. SGGW – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Sławomir Janakowski – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Wojciech Kwasowski – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Katarzyna Kucińska – rolnictwo i ogrodnictwo
  • Dr inż. Kinga Noras– rolnictwo i ogrodnictwo
  • Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska – technologia żywności i żywienia
  • Dr hab. Edyta Hewelke – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • Mgr inż. Tadeusz Szymańczak – przedstawiciel otoczenia z gospodarką – Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
  • inż. Joanna Miszczak – studentka II rok studiów II stopnia, kierunek rolnictwo
  • Renata Drogosz – studentka II rok studiów I stopnia, kierunek rolnictwo
  • Karolina Socha – studentka III rok I stopnia, kierunek inżynieria ekologiczna
  • Karolina Salikier – studentka IV rok, I stopnia, kierunek inżynieria ekologiczna
  • Barbara Garwolińska – studentka II rok I stopnia, kierunek ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności