Jakość kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Aktualności zespołu

Podstawowe dokumenty

  • Raport z Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Okno jakości